Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach.

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach powstało w 1999 roku jako szkoła publiczna. Szkoła realizuje podstawę programową gimnazjum określoną w Rozporządzeniu MEN z 23 grudnia 2008 roku.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a organem prowadzącym jest Gmina Giżycko.

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.