"Góra Grosza"

Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele!
Już po raz 19, pod koniec listopada, w szkołach w całym kraju rozpocznie się wielka akcja zbierania monet pod nazwą "Góra Grosza" organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Dzięki Waszym drobniakom będzie możliwe dalsze wspieranie małych domów dla dzieci (coraz liczniej powstających w Polsce zamiast dużych domów dziecka). Ponadto Góra Grosza to także zakup rzeczy codziennego użytku oraz przedmiotów dzieciom, które dzięki naszej pomocy mogą odzyskać radość, wiarę w siebie i bezpiecznie marzyć o przyszłości.
Mimo, że jest nas niewielu w tej szkole to razem możemy zrobić wiele dla innych.
Samorząd Uczniowski liczy na Waszą pomoc

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.