Gimnazjaliści "rozgryzają" Chagalla.

Dnia 8 października 2018 r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w wernisażu prac Marca Chagalla w Galerii "Pod Lipą" GOKiR Wilkasy. Artysta pochodzący z żydowskiej rodziny z Witebska, osiadły we Francji, był malarzem - poetą. W swoich płótnach zdołał stworzyć własny, niepowtarzalny świat, w którym wspomnienia z dzieciństwa łączą się ze scenami jakby zaczerpniętymi ze snu i marzeń. W jego obrazach malowanych swobodnie, kontrastowymi plamami, rzeczywiste proporcje nie odgrywają żadnej roli, postacie unoszą się nad dachami, wieśniacy prowadzą ze zwierzętami rozmowy, zegarom wyrastają skrzydła, wizje tworzą wspólną poezję znaczeń. Jak zatem zrozumieć te obrazy - gimnazjaliści już wiedzą...

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.