Ogłoszenie

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU MARZEC 2018 R.

 

Informujemy, że od dnia 01.02.2018 r. wchodzi w życie nowe Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki tj.

  • obiady dwudaniowe dla uczniów szkoły- 4,00 zł

  • całodzienne wyżywienie dla oddziału przedszkolnego-6,00 zł

  • obiady dwudaniowe ale nauczycieli- 6,00zł

- PRZEDSZKOLE (20 dni) – 120 zł 
- SZKOŁA PODSTAWOWA 20 dni) – 80 zł 
- GIMNAZJUM ( 20 dni) – 80 zł
- PERSONEL ( 20 dni) – 120 zł
 
 
 
Opłaty za wyżywienie należy dokonać u intendenta szkoły z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków. tj. do dnia 31.02.2018r. w godz. od 6.00 – 14.00
IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.