Skład Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach w roku szkolnym 2016/2017:

Karol Obolewicz – przewodniczący tel. 601 692 964
Mariusz Jaszcz – z-ca przewodniczącego tel. 699 112 368
Agnieszka Panaś – sekretarz tel. 691 354 653
Bogusława Szymowiat – skarbnik tel. 696 363 093

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.