UWAGA!

Od poprzedniego roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach działa punkt konsultacyjny. Punkt konsultacyjny stanowić ma istotny element lokalnego systemu profilaktyki, wsparcia oraz pomocy uczniom. W tym roku szkolnym punkt konsultacyjny kontynuuje swoją działalność.

W czerwcu2017 r. punkt konsultacyjny zaprasza:

01 czerwca 2017 r. (czwartek)– 14.00 – 17.00

08 czerwca 2017 r. (czwartek)– 14.00 – 17.00

14 czerwca 2017 r. (środa)– 14.00 – 16.00

Zaprasza p. Piotr Gierkowski – terapeuta uzależnień

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.