Kontakt

Publiczne Gimnazjum w Wilkasach

ul. Olsztyńska 29
11-500 Giżycko
telefon/faks: +48 87 428 02 84

intendent tel. 874280344 w godz. 6.30 - 12.30

e-mail gwilkasy@wp.pl

Strona WWW Szkoły

www.gimnazjum.wilkasy.edu.pl
Sekretariat czynny od pn-pt w godzinach od 7.00-15.00
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wilkasach
mgr Zygmunt Marciniak przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od 8.00-12.00.

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.