Informacja dla rodziców

UWAGA RODZICE! 

Od listopada w Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 17.30 – 18.00 będą odbywały się konsultacje z nauczycielami.


Ogłoszenie 

Dnia 24 maja 2013 roku (piątek) o godzinie 17.00 w budynku gimnazjum w Wilkasach odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące tworzonej klasy sportowej.
Wszystkich zainteresowanych i niezdecydowanych serdecznie zapraszam. 
 Zygmunt MarciniakOgłoszenie - spotkanie z rodzicami uczniów naszej szkoły. 


Dnia 11 kwietna 2013r. na godzinę 16.30 zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z rodzicami uczniów naszej szkoły.

Przydział klas:
Klasa Ia – sala nr 10
Klasa Ib – sala nr 12
Klasa Ic – sala nr 9
Klasa IIa – sala nr 14
Klasa IIb – sala nr 11
Klasa IIc – pracownia komputerowa
Klasa IIIa – sala nr 1
Klasa IIIb – sala nr 13
Klasa IIIc – sala nr 3
Klasa IIId – sala nr 2

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.08.2010r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.08.2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów informuję, że zgodnie z § 21a uczniowie realizujący nową podstawę programową kształcenia ogólnego będą brać udział w realizacji Projektu Edukacyjnego w roku szkolnym 2012/2013.

Projekt Edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej dla gimnazjum, wykraczać poza te treści lub być tematem interdyscyplinarnym.

Dyrektor szkoły 
 Zygmunt Marciniak
IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.