Anna Pażyszek

Lubię kwiaty i ciekawe książki. Wolny czas spędzam jeżdżąc rowerem i fotografując.

Przedmiot: 
zajęcia artystyczne
WOS
wychowanie do życia w rodzinie
plastyka
Wychowawca klasy: 
IIc
Rada Pedagogiczna: 
Tak
Pozostałe funkcje: 
Nauczyciel
IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.