Ewa Wicha

Uczę historii. Lubię czytać i rozmawiać z młodzieżą (nie tylko o historii).

Przedmiot: 
historia
Wychowawca klasy: 
IIIb
Rada Pedagogiczna: 
Tak
Pozostałe funkcje: 
Nauczyciel
IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.