Joanna Obolewicz

Witam, swój opis zamieszczę wkrótce.

Przedmiot: 
język niemiecki
Wychowawca klasy: 
III c
Rada Pedagogiczna: 
Tak
Pozostałe funkcje: 
Nauczyciel
IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.