Mariusz Gulmontowicz

Uczę geografii, techniki i EDB. Lubię budowac modele kartonowe

Przedmiot: 
geografia
zajęcia techniczne
edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowawca klasy: 
IIc
Rada Pedagogiczna: 
Tak
Pozostałe funkcje: 
Nauczyciel
IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.