Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach powstało w 1999 roku jako szkoła publiczna. Szkoła realizuje podstawę programową gimnazjum określoną w Rozporządzeniu MEN z 23 grudnia 2008 roku.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a organem prowadzącym jest Gmina Giżycko.

W szkole w 10 oddziałach uczy się 232 uczniów. Rada Pedagogiczna składa się z 18 nauczycieli. Zatrudnionych jest również 7 pracowników niepedagogicznych. Dyrektorem jest pan mgr Zygmunt Marciniak.

Na terenie szkoły działa Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Placówka umiejscowiona jest w Wilkasach przy ulicy Olsztyńskiej 29. W jej skład wchodzi 10 sal lekcyjnych oraz pracownia komputerowa.

W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie korzystają z pełnowymiarowej sali gimnastycznej, siłowni i basenu. Dodatkowo w budynku gimnazjum znajdują się pomieszczenia Gminnej Biblioteki, z której zasobów korzystają również uczniowie naszej szkoły.

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.