„Odwagi, Chrystus jest z Wami…”

Tymi słowami zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Jerzy Mazur do młodzieży podczas wizytacji kanonicznej w dniu 10 października 2011r. w Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach.

Uwaga rodzice i uczniowie klas III !

„Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Pamiętają, wspominają….

27 września to pamiętna data dla naszej szkoły. To właśnie w tym dniu, 72 lata temu, nadano harcerzom kryptonim Szarych Szeregów.

Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu do spraw specjalnych

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2011 o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie zespołu nauczycieli dotyczące analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej uczniów klas pierwszych, którzy do szkoły dostarczyli opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Pierwsze sukcesy naszych sportowców.

W sobotę, 10.09.2011r., na orliku przy SP w Wilkasach odbyły się gminne eliminacje II Turnieju Orlika o puchar premiera Donalda Tuska.

Koniec wakacji

Koniec wakacji! 1 września 2011r., godzina 9.30. Hala sportowa Publicznego Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach. Przy dźwiękach hymnu państwowego wprowadzono sztandar. Tak rozpoczął się nowy rok szkolny 2011/2012 w gimnazjum.

Wilkasy w czołówce tenisowej

Dnia 10 czerwca 2011r. na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w tenisie ziemnym. Uczestnicy turnieju byli podzieleni na trzy kategorie.

Wycieczka do Pragi w Czeskiej Republice

MOST KAROLA, HRADCZANY…PRAGA Blady świt - 3.45 , parking przed Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach. Powoli, jeszcze zaspani, zjawiają się uczniowie, żeby wyjechać na planowaną od roku wycieczkę do Pragi. Szybki całus rodzicom i pakujemy się do autokaru. Jest za wcześnie, aby prowadzić rozmowy, więc wszyscy odsypiamy przerwaną noc. Kierujemy się na Wrocław, w którym przenocujemy, aby następnego dnia wyruszyć do celu naszej podróży, czyli Pragi.

Jem zdrowo, żyję na sportowo

Przez dwa miesiące, w kwietniu i w maju, uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wilkasach z klas: IIa, IIb, IIc oraz pilotażowo z klasy Ib, uczestniczyli w programie edukacyjnym „Trzymaj formę”. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu „Jem zdrowo, żyję na sportowo”.

Giermkowie z Wilkas

Tylko miesiąc czasu miała klasa II a wraz z opiekunem Ewą Wicha – nauczycielką historii, na przygotowanie się do II Turnieju Miast Historycznych Warmii i Mazur. Impreza odbyła się w Hotelu Zamek w Rynie 30 maja 2011r.

Strony

Subscribe to gimnazjum RSS
IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.