Numer konta

Rada Rodziców – Mazurski Bank Spółdzielczy nr konta 
77 9343 0005 0014 5873 3000 0010 

Rachunek budżetowy – PKO BP SA nr konta 
87 1020 4753 0000 0702 0045 2870

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.