O patronie

Szare Szeregi, to konspiracyjny pseudonim Związku Harcerstwa Polskiego podczas okupacji niemieckiej w czasie trwania II wojny światowej. Powołane do życia 27 września 1939r. były organizacją ściśle powiązaną z Armią Krajową. Zorganizowane według struktur przedwojennego ZHP,  dzieliły młodzież na 3 grupy: Zawisza, Bojowe Szkoły, Grupy Szturmowe. Realizowały program ideowy „Dziś, jutro, pojutrze”, którego głównym założeniem było wychowanie poprzez walkę. Poprzez akcje informacyjne, mały sabotaż oraz akcje bezpośrednie przeciwko okupantowi dawały świadectwo istnienia państwa polskiego oraz wlewały wiarę  w serca ludzi w końcowe zwycięstwo. Uczestniczyli w walkach podczas Powstania Warszawskiego w miejscach, gdzie trwały najcięższe boje odznaczając się męstwem i poświęceniem. 17 stycznia 1945 r. Szare Szeregi zostały rozwiązane. Dzięki zaangażowaniu wielu osób możemy odbyć wirtualną podróż po okupowanej Warszawie i zapoznać się z ówczesną sytuacją dzięki Wirtualnemu Muzeum Powstania Warszwskiego pod adresem http://1944.wp.pl 

Działalność Szarych Szeregów, bohaterstwo jej członków, poświęcenie i lojalność przybliża młodym ludziom autor najgłośniejszej książki o okupowanej Warszawie Aleksander Kamiński w „Kamienie na szaniec”. Losy bohaterów powieści były inspiracją dla społeczności szkolnej w Wilkasach podczas głosowania na patrona. Dopełnienie długiego procesu nadania imienia szkole nastąpiło 30 kwietnia 2010r. Tego dnia naszą placówkę zaszczycili swoją obecnością podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Zbigniew Włodkowski,  członkowie Szarych Szeregów: hm. Jerzy Antepowicz i Andrzej Rumianek, senator Marek Konopka, warmińsko mazurski kurator oświaty Jadwiga Bogdaniuk, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku Anna Cieśluk, starosta giżycki Wacław Strażewicz, wójt gminy Giżycko Andrzej Sieroński oraz dyrektorzy szkół w gminie a także rodzice, uczniowie i nauczyciele. Podczas uroczystego apelu szkoła otrzymała sztandar oraz odsłonięto tablicę pamiatkową.
IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.